Inhoud en doelstelling

Kosten en Lesboeken

Wenken bij de lessen

Wat moet je doen?

Informatieavonden


Basisopleiding

met Śri Yogācārya Ajīta Mahārāja


De onderwerpen van de lessen omvatten o.a.:

Morele principes (Yama's):
Geweldloosheid (Ahimsa)
Waarachtigheid (Satya)
Eerlijkheid (Asteya)
Kuisheid (Brahmacharya)
Niet-begeren (Aparigraha)
Morele idealen (Niyama's):
Zuiverheid (Shaucha)
Tevredenheid (Santosha)
Soberheid (Tapah)
Zelf-studie (Svadhyaya)
Overgave (Ishvar-Pranidhan)
Onthechting (Pratyahara)
Het Yin-Yang model van de subtiele anatomie
Energiebeheersing (Pranayama)
Energiecentra (Chakra's):
Voorhoofd (Ajna Chakra)
Stuit (Muladhara Chakra)
Heiligbeen (Svadisthana Chakra)
Navel (Manipura Chakra)
Hart (Anahata Chakra)
Keel (Vishuddi Chakra)
Kruin (Sahasrara Chakra)
 
Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama
Yoga Sutra's van Patanjali.

Doelstelling:

Het doel van de Basis Opleiding is om je een echte Yogabeoefenaar/ster (Yogi/ni) te laten worden, herkenbaar aan een open hart Chakra. De warmte die dan je hart straalt is daarbij voelbaar. Dit maakt de weg vrij voor je verdere ontwikkeling op mentaal en spiritueel niveau.