De acht stappen

Wat moet je doen?

Inschrijfformulier


Is Yoga iets voor jou?


Misschien vreemd genoeg, maar iedereen kan Yoga beoefenen. Ook jij. Daarvoor heb je alleen goede wil nodig. Je hoeft niet perse jong, soepel of krachtig te zijn. Ons systematisch, oeroud systeem en de tijd zorgen voor alles. Je volgt daarbij je eigen tempo, binnen je specifieke mogelijkheden. Je docent, Ajita helpt bij vragen of problemen.

Van oudsher leren de wijzen uit het Oosten ons dat je door beoefening van Yoga gelukkig kunt worden. Onze volledige, duizenden jaren oude klassieke training is daar echter wel voor nodig. Deze omvat alle huidige vormen van Yoga. In het begin ligt de nadruk op Hatha Yoga, later op Raja Yoga en uiteindelijk op Karma Yoga. Kortom, een ideale Yoga training.

Onze school, Het Raja Yoga Instituut, biedt sinds 1984 deze complete Yoga training aan. Wij hanteren daarbij de volgende beproefde en succesvolle structuur:

De theoretische achtergrond is gebaseerd op de fundamentele Sanskriet-geschriften en de methode van de oude zieners (Rishi’s), die sinds mensengeheugenis in alle echte Yogascholen wordt gebruikt: door realisatie van bepaalde onbewuste aspecten kan een mens tot een betere coördinatie komen, zijn ware ‘IK’ ontdekken en de hoogste bewustzijnsniveau’s bereiken.

De inhoud mag dan zeer orthodox zijn, de aanpak is bijzonder: je bent vrij en je beslist zelf wat je wilt en wanneer het je uitkomt. Alleen dankzij deze elementen is er een groei mogelijk van je intellect. Je krijgt de kans tot Zelf-realisatie te komen. Misschien ligt voor jou meesterschap in het verschiet. Onze school zorgt hierbij voor een open en uitdagende sfeer.

Onze combinatie van orthodoxe inhoud en bijzondere aanpak heeft van meet af aan een verfrissend resultaat tot gevolg: je lichaam wordt zuiverder, gezonder en sterker, je klachten en kwalen verdwijnen en de kwaliteit van je concentratie schiet vooruit. Deze gevolgen zijn indrukwekkend en voor het eerst volledig in overeenstemming met de oorspronkelijke Yoga-geschriften. Yoga is geen starre discipline meer, maar een levend en boeiend geheel.

Het geheel aan technieken, de voornoemde methode op inhoudelijk vlak en de aanpak zijn sinds 1984 succesvol beproefd.

Het is duidelijk dat een mens zichzelf systematisch moet aanpakken, indien hij zich goed wil ontwikkelen. De fysieke, morele, emotionele, vitale, mentale en spirituele krachten die hij hanteert binnen zijn wezen, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Groei in de ene of de andere kracht brengt onevenwichtigheid van het totaal teweeg, tenzij je weet in te spelen op de nieuwe situatie.