Geheimen van het leven

Geschenk van de Goden

1e Training in contemplatie

Voordelen

Jouw leraar

Informatieavonden


Achtergrond informatie


De kennis die Ajita kreeg is voor jou bedoeld

Ajita, de stichter van Het Raja Yoga Instituut kreeg zijn kennis over Yoga rechtstreeks uit zijn hart. Volgens traditie is dat de hoogste vorm van overdracht van kennis. Hij was echter sceptisch en controleerde gedurende jaren de waarde van de fantastische kennis die hij gekregen had. Tot zijn grote verbazing bleek het allemaal waar te zijn, logisch gestructureerd en effectief in de praktijk. 
Het visioen, dat hij bijvoorbeeld in 1987 kreeg  van een compleet model van de subtiele anatomie van een menselijk wezen blijkt een noodzakelijke basis om alle heilige geschriften te kunnen begrijpen, niet alleen die van Yoga, maar ook die van het Christendom, het Boeddhisme, het Judaïsme...


Wat zijn de karakteristieken van ons Instituut?

Het doel van Het Raja Yoga Instituut is om de geopenbaarde geheimen van de oorspronkelijke wetenschap van Yoga te verspreiden over de wereld. Het Instituut is in maart 1984 in Amsterdam gestart met 24 leerlingen. Nu is het leidinggevend op nationaal en internationaal vlak. Vele honderden docenten geven les op een gelijkaardige manier.

Het Raja Yoga Instituut heeft een wetenschappelijke aanpak. De Training is gebaseerd op een continue registratie en toets van de eeuwenoude experimenten. De enorme waarde van Yoga voor de maatschappij wordt daardoor onomstotelijk bewezen.

Het Raja Yoga Instituut respecteert de traditie. De exacte betekenis van de oeroude, heilige geschriften is de basis van de training. De sleutel om de oude geschriften te begrijpen is de legendarische taal van de dageraad (Sandhya Bhasa). Ajita heeft ontdekt hoe deze taal moet vertaald worden. Alleen een ziener (Rishi) is in staat om dat te doen. In de loop van de Training kun je leren deze taal te begrijpen en zelf te vertalen.