Inhoud, doelstelling....

Kosten en Lesboeken

Wenken bij de lessen

Wat moet je doen?

Informatieavonden


Docentenopleiding

met Śri Yogācārya Ajīta Mahārāja

Je hebt de Basisopleiding gevolgd en je wilt je verder ontwikkelen en alles weten over de diepe achtergronden van de heilige Yoga wetenschap. Misschien denk je daarbij aan les geven, maar dan op een enthousiaste en gefundeerde wijze.

In de Docentenopleiding ligt de nadruk op Raja Yoga. Daarbij hanteren we de uitspraak van de Hatha Yoga Pradipika, de bijbel van Hatha Yoga: "Iemand kan geen perfectie in Raja Yoga verkrijgen zonder Hatha Yoga, noch perfectie in Hatha Yoga zonder Raja Yoga". Je begrijpt dat in deze opleiding nog een groot deel Hatha Yoga voorkomt.

De Docentenopleiding startte vorig jaar voor de 42ste keer en beantwoordt ruimschoots aan de standaard van 500 uren van de Internationale Yoga Federatie.

Je kunt het officiële certificaat op het einde halen.


Toelatingseis:

Vooropleiding: Basisopleiding.


De opleiding bestaat uit:

120 wekelijkse lessen van 3 uur, verspreid over drie jaar.

Deze Docentenopleiding omvat samen met de voorafgaande Basisopleiding behalve 480 lesuren/contacturen ca 320 uur zelfstudie/c.q. niet begeleide uren.


De lessen van het 2e jaar Docentenopleiding zullen gegeven worden vanaf:


De indeling van een les: