Geheimen van het leven

Geschenk van de Goden 

1e Training in contemplatie

Voordelen

Jouw leraar en waar

Informatieavonden


Achtergrondinformatie


De eerste Training in contemplatie

Volgens Professor Surath Chakravarti van de Universiteit van Allahabad (India) in zijn boek "Mysterious Samadhi", verschenen in 1984 bij de uitgever Firma KLM Private Ltd in Calcutta, is er geen training meer in contemplatie (Samadhi) in de wereld. Alleen legendes en geschriften blijven over. Heden ten dage wordt Yoga meestal beperkt tot een beoefening van fysieke houdingen. Dat is een foutieve aanpak, omdat er geen rekening wordt gehouden met de zeven andere stappen van Yoga. Toevallig is Ajita met de eerste complete Yoga Training, inclusief contemplatie, gestart in datzelfde jaar: 1984.