De acht stappen

Wat moet je doen?

Inschrijfformulier


Is Yoga iets voor jou?

Er zijn acht stappen in Yoga

Er zijn acht duidelijke, opeenvolgende stappen in de oeroude Yoga training om je bewustzijn langzaam maar zeker naar de hoogste spirituele niveau’s te brengen:

  1. Morele principes (Yama’s): Eerst word je je bewust van alle bestaande gewoonten op het gebied van geweld, leugen, diefstal, onkuisheid en begeerte. Door deze principieel niet te accepteren krijg je meer tijd om na te denken en je standpunt terzake goed te bepalen. Je krijgt hierdoor veel meer rust.
  2. Morele idealen (Niyama’s): Aansluitend kun je dan een stevig fundament leggen voor je leven door zuiverheid, tevredenheid, soberheid, Zelf-studie en overgave aan de Allerhoogste te beoefenen.
  3. Fysieke houdingen (Asana’s): Dan kun je lichamelijke gezondheid, kracht en soepelheid verkrijgen door fysieke houdingen.
  4. Energiebeheersing (Pranayama): Omdat je energiekanalen door de voorafgaande stappen grotendeels vrijgemaakt zijn van knelpunten, kun je vervolgens met de beheersing van je energiestromen beginnen en je vitaliteit en kracht drastisch verhogen.
  5. Onthechting (Pratyahara): Hierdoor word je echter ook veel gevoeliger op zintuiglijk en motorisch vlak, zodat dan terugtrekking van energie of onthechting een pure noodzaak is om je emotionele en mentale rust te behouden.
  6. Concentratie (Dharana): Door concentratie van je aandacht op een enkel gekozen object verhoogt je mentale kracht.
  7. Meditatie (Dhyana): Wanneer er geen onderbrekingen meer optreden in je concentratie heb je meditatie bereikt, of eenpuntige gerichtheid van je aandacht.
  8. De hoogste stap, contemplatie (Samadhi): Tenslotte verkrijg je ware kennis, geluk en vreugde, samen met het ontwaken van para-normale vermogens, door de geweldige kracht van contemplatie, de techniek van beheersing van het bovenbewustzijn.
In de loop van vele eeuwen is de kracht van dit oorspronkelijk systeem in acht stappen duidelijk gebleken. Bewonderaars hebben het toen de eretitel "Koninklijk" gegeven. Vandaar de thans algemeen aanvaarde naam Raja Yoga of Koninklijke Yoga. Zoveel moois had je niet verwacht van Yoga, niet?